Artykuł sponsorowany

Czy można otrzymać aparat słuchowy na NFZ?

Czy można otrzymać aparat słuchowy na NFZ?

Wiele osób zmagających się z niedosłuchem zastanawia się, czy istnieje możliwość uzyskania refundacji na zakup aparatów słuchowych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). W Polsce, gdzie problem niedosłuchu dotyka coraz większej liczby osób, szczególnie w starszym wieku, kwestia dostępności do tego rodzaju pomocy jest niezwykle istotna. W artykule przedstawiamy informacje dotyczące możliwości otrzymania aparatu słuchowego na NFZ oraz procedury, jakie należy podjąć, aby skorzystać z tej formy wsparcia.

Diagnoza i skierowanie na aparat słuchowy

Pierwszym etapem w procesie uzyskania aparatu słuchowego na NFZ jest postawienie diagnozy przez lekarza specjalistę – laryngologa. Pacjent powinien zgłosić się do przychodni z problemami ze słuchem, gdzie zostanie skierowany na badania audiologiczne. Następnie, na podstawie wyników badań, lekarz oceni stopień niedosłuchu i podejmie decyzję o konieczności zaopatrzenia pacjenta w aparaty słuchowe w Gorzowie. Jeśli spełnia on kryteria określone przez NFZ, otrzyma skierowanie na aparat słuchowy.

Kryteria refundacji aparatu słuchowego

Aby otrzymać aparat słuchowy na NFZ, pacjent musi spełnić określone kryteria. Przede wszystkim, refundacji podlegają osoby z umiarkowanym, ciężkim lub głębokim niedosłuchem. Ponadto, aparat słuchowy może być refundowany tylko wtedy, gdy pacjent nie korzystał z takiego urządzenia w ciągu ostatnich 5 lat. Warto również pamiętać, że NFZ refunduje tylko wybrane modele aparatów słuchowych, które są dostępne w ramach kontraktów z wybranymi dostawcami.

Procedura uzyskania aparatu słuchowego na NFZ

Po otrzymaniu skierowania na aparat słuchowy, pacjent powinien zgłosić się do wybranej placówki mającej podpisany kontrakt z NFZ. Tam zostanie przeprowadzone badanie doboru aparatu słuchowego oraz jego nastawienia, tak aby jak najlepiej wspomagał on pracę uszu pacjenta. Po zakończonym procesie doboru i adaptacji aparatu, pacjent otrzyma urządzenie na własność. Należy jednak pamiętać, że czas oczekiwania na aparat słuchowy na NFZ może być długi ze względu na ograniczone środki finansowe oraz liczbę osób oczekujących na tego typu pomoc.