Artykuł sponsorowany

Czym grozi niezaliczenie przeglądu budowlanego?

Czym grozi niezaliczenie przeglądu budowlanego?

Niezaliczenie przeglądu budowlanego może prowadzić do poważnych konsekwencji dla właścicieli nieruchomości, zarówno pod względem finansowym, jak i prawnym. W Polsce obowiązek przeprowadzenia okresowych przeglądów budowlanych wynika z ustawy o prawie budowlanym. Warto wiedzieć, czym grozi niezaliczenie takiego przeglądu oraz jakie są obowiązki właściciela nieruchomości w tej kwestii.

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie przeglądów budowlanych?

Właściciel nieruchomości zobligowany jest do przeprowadzenia okresowych przeglądów budowlanych, które mają na celu sprawdzenie stanu technicznego budynku i jego instalacji. Przeglądy te muszą być wykonywane przez uprawnionych inspektorów budowlanych, którzy oceniają, czy budynek spełnia wymagania określone w przepisach prawa. Terminy przeprowadzenia przeglądów określa art. 62 ustawy Prawo budowlane - dla większości obiektów wynoszą one 5 lat od momentu oddania budynku do użytkowania, a następnie co 5 lat. W przypadku niektórych obiektów, takich jak mosty czy wiadukty, przeglądy muszą być wykonywane częściej.

Przepisy dotyczące przeglądów budowlanych są takie same na terenie całego kraju, jednak warto zwrócić uwagę na to, że w praktyce mogą występować pewne różnice w interpretacji tych przepisów przez organy administracji publicznej. W Oławie, podobnie jak w innych miastach Polski, obowiązują przeglądy budowlane art. 62 ustawy Prawo budowlane. Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i może się zdarzyć, że organy nadzoru budowlanego będą wymagały dodatkowych dokumentów lub informacji na temat nieruchomości.

Jakie konsekwencje grożą za niezaliczenie przeglądu budowlanego?

Niezaliczenie przeglądu budowlanego może prowadzić do nałożenia na właściciela nieruchomości kar finansowych oraz nakazów wykonania niezbędnych prac remontowych czy modernizacyjnych. W przypadku stwierdzenia poważnych wad konstrukcyjnych lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników, organy nadzoru budowlanego mogą również podjąć decyzję o czasowym zamknięciu obiektu lub nawet jego wyburzeniu. W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku przeprowadzenia przeglądu budowlanego, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób korzystających z obiektu - także do odpowiedzialności cywilnej.