Artykuł sponsorowany

Jak przebiega leczenie uzależnienia od narkotyków?

Jak przebiega leczenie uzależnienia od narkotyków?

Leczenie uzależnienia od narkotyków to długotrwały i skomplikowany proces, który wymaga zaangażowania zarówno pacjenta, jak i specjalistów. W Polsce dostępne są różne formy terapii, które pomagają osobom uzależnionym odzyskać kontrolę nad swoim życiem i powrócić do zdrowia. W artykule przedstawiamy, jak przebiega leczenie uzależnienia od narkotyków, jakie są jego etapy oraz jakie wsparcie można otrzymać w trakcie tego procesu.

Etap pierwszy - detoksykacja

Detoksykacja to pierwszy etap leczenia uzależnienia od narkotyków, którego celem jest usunięcie z organizmu substancji psychoaktywnych oraz złagodzenie objawów związanych z nagłym odstawieniem narkotyków. Proces ten może trwać od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od rodzaju używanej substancji oraz stopnia zaawansowania uzależnienia. Detoksykacja może przebiegać zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i stacjonarnych, jednak ze względu na możliwość wystąpienia powikłań medycznych, zaleca się przeprowadzenie tego etapu pod kontrolą specjalistów. W czasie detoksykacji pacjent może otrzymać leki łagodzące objawy odstawiennego, takie jak leki przeciwbólowe, uspokajające czy przeciwlękowe.

Etap drugi - terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna jest kluczowym elementem jeśli chodzi o leczenie uzależnień od narkotyków, gdyż pozwala pacjentowi zrozumieć przyczyny swojego problemu oraz nauczyć się radzić sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami bez sięgania po narkotyki. W Polsce dostępne są różne formy terapii, takie jak indywidualna, grupowa, rodzinnie-systemowa czy terapia par. W trakcie terapii pacjent pracuje nad swoją samoświadomością, wzmacnia poczucie własnej wartości oraz uczy się technik radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym. Terapia psychologiczna może być prowadzona zarówno w ramach programów ambulatoryjnych, jak i stacjonarnych, a jej długość zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Wsparcie społeczne i długotrwała abstynencja

Oprócz detoksykacji i terapii psychologicznej ważnym elementem leczenia uzależnienia od narkotyków jest wsparcie społeczne oraz długotrwała abstynencja. W Polsce funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych oraz grup samopomocowych (np. Anonimowi Narkomani), które oferują wsparcie osobom w trakcie procesu leczenia oraz pomagają im utrzymać trwałą abstynencję po zakończeniu terapii. Ponadto, osoby uzależnione mogą korzystać z różnych form wsparcia, takich jak warsztaty, szkolenia czy grupy wsparcia online.