Artykuł sponsorowany

Jak wyglądają przeglądy podwodne?

Jak wyglądają przeglądy podwodne?

Przeglądy podwodne to niezwykle ważny element utrzymania i konserwacji konstrukcji morskich, takich jak platformy wiertnicze, mosty czy statki. Dzięki nim możliwe jest monitorowanie stanu technicznego obiektów oraz zapewnienie ich bezpiecznego funkcjonowania. W artykule przedstawimy, jak wyglądają przeglądy podwodne, jakie są ich rodzaje oraz jakie technologie są stosowane w tym procesie. 

Rodzaje przeglądów podwodnych 

Przeglądy podwodne można podzielić na trzy główne kategorie. Pierwszą z nich są przeglądy wizualne, które polegają na bezpośrednim oglądaniu konstrukcji przez nurków lub za pomocą kamer umieszczonych na robotach podwodnych (ROV). Drugą kategorią są przeglądy nieniszczące, które wykorzystują różne techniki badania materiałów i struktur bez ich uszkadzania, takie jak ultradźwięki czy rentgen. Ostatnią grupą są przeglądy geotechniczne, mające na celu ocenę stanu gruntu i jego wpływu na konstrukcje. 

Technologie stosowane w przeglądach podwodnych 

W przeglądach podwodnych wykorzystuje się wiele zaawansowanych technologii. Jedną z nich jest tzw. fotogrametria podwodna, która pozwala na tworzenie precyzyjnych modeli 3D obiektów na podstawie zdjęć wykonanych pod wodą. Inną techniką jest skaning laserowy, który umożliwia uzyskanie szczegółowych danych o geometrii konstrukcji oraz wykrywanie ewentualnych uszkodzeń. Ponadto, stosuje się również różne metody badań nieniszczących, takie jak ultradźwięki czy rentgen, które pozwalają ocenić stan materiałów bez potrzeby ich demontażu czy uszkadzania. 

Nurkowie i roboty podwodne (ROV) 

Przeglądy podwodne są przeprowadzane zarówno przez specjalistycznych nurków, jak i za pomocą robotów podwodnych (ROV). Nurkowie są odpowiedzialni za bezpośrednie oglądanie konstrukcji oraz wykonywanie niezbędnych napraw czy czynności konserwacyjnych. W przypadku trudno dostępnych miejsc czy dużych głębokości, wykorzystuje się roboty podwodne (ROV), które są zdalnie sterowane przez operatora na powierzchni. ROV mogą być wyposażone w różne narzędzia i sensory, takie jak kamery, skanery laserowe czy manipulatory, co pozwala na przeprowadzenie kompleksowych przeglądów.