Artykuł sponsorowany

Jakie właściwości ma węgiel?

Jakie właściwości ma węgiel?

Węgiel to jeden z najważniejszych surowców energetycznych na świecie, który odgrywa kluczową rolę w przemyśle i gospodarce. W Polsce, węgiel kamienny i brunatny stanowi podstawowe źródło energii, a jego wydobycie ma długą tradycję. W niniejszym artykule omówimy właściwości węgla, jego zastosowanie oraz wpływ na środowisko. 

Jakie są właściwości fizyczne i chemiczne węgla? 

Węgiel jest substancją stałą o czarnej barwie, która występuje naturalnie w skorupie ziemskiej. Jego podstawowym składnikiem jest pierwiastek chemiczny o tej samej nazwie, tzn. węgiel. Właściwości fizyczne i chemiczne węgla zależą od jego rodzaju, a mianowicie od stopnia uwęglenia oraz zawartości innych pierwiastków, takich jak siarka czy azot. Wyróżniamy trzy główne rodzaje węgla, które różnią się od siebie między innymi gęstością, porowatością czy twardością. Są to węgiel brunatny, kamienny oraz antracyt. 

Zastosowanie węgla jako źródła energii 

Głównym zastosowaniem węgla jest produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej. W Polsce, około 80% energii elektrycznej pochodzi z elektrowni węglowych, które spalają węgiel kamienny lub brunatny. Węgiel stosowany jest również w procesach przemysłowych, takich jak produkcja stali czy cementu. Dodatkowo hurtowa sprzedaż węgla w Buczu i nie tylko może być wykorzystywany jako paliwo do ogrzewania domów oraz do wytwarzania koksów, które są niezbędne w hutnictwie. Warto również wspomnieć o rosnącym zastosowaniu węgla aktywnego, którego właściwości adsorpcyjne wykorzystywane są m.in. w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy spożywczym. 

Wpływ wydobycia i spalania węgla na środowisko 

Wydobycie i spalanie węgla ma negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi. Proces wydobycia prowadzi do degradacji krajobrazu oraz zanieczyszczenia wód gruntowych. Spalanie węgla powoduje emisję szkodliwych substancji do atmosfery, takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu czy pyły zawieszone. Te zanieczyszczenia powodują kwaśne deszcze, smog oraz wpływają na globalne ocieplenie poprzez emisję dwutlenku węgla. W związku z tym, coraz większy nacisk kładziony jest na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz technologii mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu węgla na środowisko, takich jak CCS (ang. Carbon Capture and Storage), czyli technologia przechwytywania i magazynowania dwutlenku węgla.