Artykuł sponsorowany

Na czym polega podział majątku?

Na czym polega podział majątku?

Podział majątku to proces, który często wiąże się z trudnymi emocjami i decyzjami. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, istnieją konkretne przepisy prawne regulujące tę kwestię. Warto zatem poznać zasady dotyczące podziału majątku oraz dowiedzieć się, jakie są możliwości rozwiązania tego problemu w sposób korzystny dla obu stron.

Podział majątku wspólnego

W Polsce małżonkowie mają domyślny ustrój majątkowy oparty na wspólności majątkowej. Oznacza to, że wszystko, co zostanie nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, stanowi ich wspólny majątek. W przypadku rozwodu lub separacji, konieczne jest dokonanie podziału tego majątku. Zgodnie z polskim prawem, podział majątku w Chorzowie może nastąpić na dwa sposoby – za porozumieniem stron lub na drodze sądowej. Jeśli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia co do podziału majątku, sprawa może zostać skierowana do sądu.

Porozumienie między małżonkami

Najlepszym rozwiązaniem dla obu stron jest próba osiągnięcia porozumienia co do podziału majątku. Małżonkowie mogą ustalić między sobą, jak majątek zostanie podzielony, uwzględniając potrzeby i możliwości każdej ze stron. Porozumienie takie może być zawarte w formie umowy, którą należy sporządzić w formie aktu notarialnego. Warto zwrócić się do notariusza, który pomoże w przygotowaniu odpowiedniego dokumentu. Umowa taka może dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, a także długów i innych zobowiązań.

Podział majątku przez sąd

Jeśli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia co do podziału majątku, sprawa może trafić do sądu. Sąd orzeka o podziale majątku na wniosek jednego z małżonków, który musi zostać złożony w ciągu trzech lat od dnia rozwiązania małżeństwa lub uznania go za nieistniejące. Sąd bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak wkład każdej ze stron w tworzenie majątku wspólnego, potrzeby małżonków oraz ich dzieci, a także możliwości przyszłego zabezpieczenia materialnego. Decyzja sądu jest ostateczna i wiążąca dla obu stron.