Artykuł sponsorowany

Najczęstsze zabiegi z zakresu rehabilitacji dziecięcej

Najczęstsze zabiegi z zakresu rehabilitacji dziecięcej

Rehabilitacja dziecięca w Myślenicach to kompleksowe podejście do leczenia i poprawy funkcjonowania dzieci z różnymi schorzeniami i zaburzeniami. Specjaliści w tej dziedzinie korzystają z wielu metod, które pomagają dzieciom wrócić do pełni zdrowia lub osiągnąć jak najlepszą jakość życia. 

Terapia Vojty - metoda stymulacji ruchowej

Terapia Vojty to jedna z najbardziej popularnych metod stosowanych w rehabilitacji dziecięcej. Polega na stymulacji odruchów posturalnych oraz wzorców ruchowych u dzieci. Terapia ta jest szczególnie skuteczna u małych pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienia rozwoju motorycznego czy wady postawy. W trakcie terapii Vojty terapeuta prowadzi dziecko przez specjalne ćwiczenia, które mają na celu pobudzenie układu nerwowego i poprawę kontroli mięśniowej. Regularne sesje terapeutyczne przyczyniają się do poprawy ruchomości, równowagi i koordynacji u dzieci.

Terapia sensoryczna - rozwijanie zmysłów

Terapia sensoryczna to kolejny często stosowany zabieg w ramach rehabilitacji dziecięcej w Myślenicach. Jest szczególnie ważna dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, autyzmem czy zespołem Aspergera. Terapia ta polega na stymulacji zmysłów dziecka, takich jak dotyk, słuch, wzrok, równowaga i propriocepcja, za pomocą różnych ćwiczeń, materiałów i sprzętu. Celem terapii sensorycznej jest poprawa zdolności dziecka do przetwarzania bodźców zewnętrznych oraz rozwijanie umiejętności adaptacyjnych i społecznych. Dzięki regularnym sesjom terapeutycznym dzieci uczą się lepiej radzić sobie ze stresem, kontrolować swoje emocje i zachowania oraz nawiązywać relacje z innymi osobami.

Kinezjoterapia - ruch jako lekarstwo

Kinezjoterapia to metoda rehabilitacji oparta na wykorzystaniu ruchu jako narzędzia terapeutycznego. Jest ona szeroko stosowana w rehabilitacji dziecięcej, zwłaszcza u pacjentów z problemami ortopedycznymi, neurologicznymi oraz po urazach czy operacjach. Kinezjoterapia obejmuje różnorodne ćwiczenia ruchowe, takie jak ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, koordynacyjne czy równoważne. Celem tych ćwiczeń jest poprawa siły mięśniowej, elastyczności, wytrzymałości oraz ogólnej sprawności ruchowej dziecka. Regularna kinezjoterapia przyczynia się do szybszego powrotu do zdrowia i pełnej funkcjonalności, a także pomaga w zapobieganiu przyszłym problemom zdrowotnym.