Artykuł sponsorowany

W jaki sposób wytycza się granice działki?

W jaki sposób wytycza się granice działki?

Granice działki to linie wyznaczające obszar nieruchomości, które mają kluczowe znaczenie zarówno dla właścicieli, jak i dla sąsiadów. Właściwe wytyczenie granic działki jest niezbędne w przypadku budowy, sprzedaży lub kupna nieruchomości, a także w sytuacjach spornych. W poniższym artykule omówimy, jak wygląda proces wytyczania granic działki, jakie dokumenty są potrzebne oraz jakie są metody pomiarowe stosowane przez geodetów.

Jak przebiega wytyczanie granic działki? Krok po kroku

Przed przystąpieniem do wytyczania granic działki należy zgromadzić odpowiednie dokumenty. Pierwszym z nich jest operat szacunkowy, który zawiera informacje o wartości nieruchomości oraz jej przeznaczeniu. Kolejnym dokumentem jest mapa zasadnicza, na której zaznaczone są istniejące granice działki oraz ewentualne zmiany dokonane przez właściciela. W przypadku braku mapy zasadniczej można się posiłkować mapą ewidencyjną lub katastralną. Ważnym dokumentem jest także decyzja administracyjna dotycząca podziału nieruchomości, która określa sposób wydzielenia nowych działek oraz ich granice.

Do tyczenia granic w Bydgoszczy czy innym mieście konieczne jest skorzystanie z usług geodety. Wybierając geodetę, warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie oraz stosowane metody pomiarowe. Obecnie najczęściej stosowaną metodą jest tachimetria, która polega na pomiarze odległości i kątów za pomocą tachimetru. Dzięki temu geodeta może precyzyjnie wyznaczyć punkty graniczne działki oraz sporządzić odpowiednią dokumentację. 

Prace geodezyjne rozpoczynają się od analizy zgromadzonych dokumentów oraz ustalenia istniejących punktów granicznych. Następnie geodeta wykonuje pomiary w terenie, korzystając z wybranej metody pomiarowej. Po przeprowadzeniu pomiarów sporządza on dokumentację techniczną, zawierającą m.in. opis granic działki, współrzędne punktów granicznych oraz ewentualne uwagi dotyczące przeprowadzonych prac.

Ostatnim etapem wytyczania granic działki jest zatwierdzenie sporządzonej dokumentacji przez właściciela nieruchomości oraz ewentualnych sąsiadów. W przypadku braku zastrzeżeń co do ustalonych granic, geodeta przekazuje dokumentację do odpowiedniego urzędu, który wprowadza zmiany do ewidencji gruntów i budynków. Jeśli jednak wystąpią spory dotyczące granic działki, konieczne może być skierowanie sprawy do sądu, który rozstrzygnie spór na podstawie zgromadzonych dowodów oraz opinii biegłego geodety.