Artykuł sponsorowany

Właściwości i zastosowanie bentonitu kablowego

Właściwości i zastosowanie bentonitu kablowego

Bentonit kablowy to materiał, który zyskuje coraz większą popularność w różnych dziedzinach przemysłu. W województwie wielkopolskim, gdzie znajdują się liczne zakłady produkcyjne, jego zastosowanie jest szczególnie szerokie. 

Właściwości bentonitu kablowego

Bentonit kablowy to materiał otrzymywany z naturalnego surowca – bentonitu, który jest rodzajem gliny zawierającej dużą ilość minerałów, głównie montmorylonitu. Dzięki swoim unikatowym właściwościom, takim jak wysoka pojemność sorpcyjna, zdolność do tworzenia żeli oraz odporność na działanie wysokich temperatur, bentonit kablowy jest wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu.

Zastosowanie w energetyce

Bentonit kablowy odgrywa również istotną rolę w energetyce, zwłaszcza przy budowie linii energetycznych oraz kabli telekomunikacyjnych. Jego właściwości termiczne oraz mechaniczne sprawiają, że jest on doskonałym materiałem izolacyjnym, chroniącym kable przed uszkodzeniami oraz utratą energii. W woj. wielkopolskim bentonit kablowy jest wykorzystywany przy budowie i modernizacji sieci energetycznych, a także jako składnik betonów izolacyjnych stosowanych w elektrowniach. 

Zastosowanie w budownictwie

Jednym z najważniejszych zastosowań bentonitu kablowego w budownictwie jest jego wykorzystanie jako uszczelniacz przeciwwodny. Dzięki swojej zdolności do pęcznienia pod wpływem wody, bentonit tworzy szczelne bariery, które chronią konstrukcje budowlane przed wilgocią i przesiąkaniem. Bentonit kablowy jest stosowany między innymi przy budowie fundamentów, tuneli czy kanalizacji. Ponadto, ze względu na swoją zdolność do zmniejszania tarcia między powierzchniami, bentonit kablowy jest również wykorzystywany jako środek smarujący w procesie wierceń gruntowych.

Zastosowanie w przemyśle chemicznym

W przemyśle chemicznym bentonit kablowy wykorzystywany jest głównie jako sorbent, czyli substancja zdolna do adsorpcji różnych związków chemicznych. Dzięki swojej wysokiej powierzchni właściwej oraz dużej pojemności sorpcyjnej, bentonit jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń z powietrza, wody czy gleby. W wielkopolskich zakładach chemicznych bentonit kablowy stosowany jest m.in. do oczyszczania ścieków przemysłowych oraz jako składnik preparatów stosowanych w procesach utleniania i redukcji.