Artykuł sponsorowany

Jaki jest przebieg procesu karnego z udziałem adwokata karnisty?

Jaki jest przebieg procesu karnego z udziałem adwokata karnisty?

W Polsce, proces karny jest złożonym i skomplikowanym procesem, który wymaga wiedzy i doświadczenia. Dlatego warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług adwokata karnisty. W artykule przedstawimy przebieg procesu karnego z udziałem adwokata karnisty, aby ułatwić zrozumienie tej istotnej kwestii.

Etap śledztwa i przygotowania do procesu

Pierwszym etapem procesu karnego jest śledztwo prowadzone przez prokuraturę lub policję. Adwokat karnista może uczestniczyć w tym etapie, reprezentując swojego klienta podczas przesłuchań, a także pomagając mu w zgromadzeniu dowodów na swoją korzyść. Ważne jest, aby adwokat był obecny już na tym etapie, gdyż może to wpłynąć na późniejsze decyzje organów ścigania, takie jak przedstawienie zarzutów czy wniosek o tymczasowe aresztowanie. Adwokat może również występować z wnioskami o przeprowadzenie dodatkowych czynności dowodowych, które mogą być kluczowe dla sprawy. Warto pamiętać, że im wcześniej adwokat zostanie zaangażowany w sprawę, tym lepiej będzie mógł przygotować się do procesu.

Etap sądowy – rozprawa główna

Drugi etap procesu karnego to rozprawa główna przed sądem. Adwokat karnista w Białymstoku pełni tutaj kluczową rolę, reprezentując oskarżonego i dbając o jego prawa. Na początku rozprawy adwokat może zgłaszać wnioski dowodowe oraz sprzeciwiać się wnioskom strony przeciwnej. Następnie, adwokat przeprowadza przesłuchanie świadków oraz bierze udział w przesłuchaniu oskarżonego. Ważnym elementem tego etapu jest również mówienie końcowe adwokata, podczas którego przedstawia on swoje stanowisko w sprawie, wskazując na ewentualne luki w dowodach lub nieścisłości w postępowaniu. W trakcie całej rozprawy adwokat karnista dba o to, aby prawa jego klienta były przestrzegane, a postępowanie przebiegało zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

Etap apelacyjny – odwołanie od wyroku

Ostatnim etapem procesu karnego jest możliwość odwołania się od wyroku. Jeśli oskarżony lub jego adwokat uważają, że wyrok jest niesprawiedliwy lub niezgodny z prawem, mogą złożyć apelację do sądu wyższej instancji. Adwokat karnista przygotowuje wówczas uzasadnienie apelacji, wskazując na błędy prawne lub faktyczne, które miały miejsce w trakcie procesu. Następnie, sąd apelacyjny rozpatruje sprawę i może utrzymać wyrok w mocy, uchylić go lub zmienić. Warto zaznaczyć, że adwokat karnista może również występować z wnioskiem o rewizję wyroku, jeśli zostaną spełnione ściśle określone przesłanki.