Artykuł sponsorowany

Wymagane badania do pracy

Wymagane badania do pracy

W Polsce, jak i na całym świecie, coraz więcej pracodawców wymaga od swoich pracowników posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz przejścia określonych badań lekarskich. W związku z tym warto wiedzieć jakie badania są wymagane do pracy w różnych zawodach oraz jakie procedury należy spełnić, aby móc legalnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe. W niniejszym artykule przedstawiamy informacje na temat najbardziej powszechnych badań lekarskich, które muszą być wykonane przez osoby ubiegające się o pracę lub już zatrudnione w Polsce. 

Badania lekarskie przed zatrudnieniem

Przed rozpoczęciem pracy, każdy pracownik jest zobowiązany do wykonania badań lekarskich w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania danej pracy. Badania te mają na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia oraz wykrycie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogłyby wpłynąć na zdolność do pracy. Badanie lekarskie przed zatrudnieniem składa się zwykle z badania ogólnego, badania wzroku, badania słuchu oraz badania układu ruchu. W niektórych przypadkach może być również wymagane wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych, takich jak badania kardiologiczne, neurologiczne czy psychiatryczne, w zależności od rodzaju pracy. Jeśli chodzi o profesjonalne badania do pracy, Gdynia jest miastem, w którym skorzystamy z usług specjalistów takich jak np. Kaczmarek. 

Badania okresowe dla pracowników

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wymagających szczególnej ostrożności lub narażonych na szkodliwe czynniki zawodowe są zobowiązani do regularnego przechodzenia badań okresowych. Celem tych badań jest monitorowanie stanu zdrowia pracowników oraz wczesne wykrywanie ewentualnych problemów zdrowotnych, które mogą być spowodowane przez warunki pracy. Badania okresowe przeprowadzane są zwykle co dwa lata, jednak częstotliwość ta może być zwiększona w przypadku osób pracujących na stanowiskach o podwyższonym ryzyku. W trakcie badań okresowych lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych, jeśli uzna to za konieczne. 

Badania kontrolne po wystąpieniu choroby zawodowej

W przypadku stwierdzenia u pracownika choroby zawodowej lub podejrzenia takiej choroby, pracodawca ma obowiązek skierować go na badania kontrolne. Badania te mają na celu ocenę wpływu choroby na zdolność do pracy oraz ustalenie, czy dana osoba może kontynuować pracę na dotychczasowym stanowisku. W trakcie badań kontrolnych lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych.